Kolejka – super zabawka

Kolejka – super zabawka

Prawidłowy rozwój dziecka na każdym etapie wymaga szczególnej troski i zainteresowania rodziców, a także, już później, ich ścisłej współpracy z przedszkolem i szkołą. W procesie rozwoju najważniejszą rolę odgrywa aktywność własna dziecka, która przejawia się w postaci reakcji na bodźce. Dzięki tej aktywności dziecko rozwija się nie tylko pod względem ruchowym, ale także w sferzeWięcej oKolejka – super zabawka[…]