Automatyzacja i optymalizacja to coś, co zmienia nie do poznania dzisiejszy przemysł. Bez automatyzacji nie byłby on tak sprawny, dzięki niej od dawna już istnieje możliwość szybszego, precyzyjniejszego, efektywniejszego wytwarzania różnych materiałów. Systemy nadzorujące, kontrolujące, informatyczne dają pracownikom wgląd w każdy etap produkcji i sprawiają, że praca jest łatwiejsza, przebiega wydajniej.

Podstawowym elementem każdego automatycznego systemu są sterowniki PLC (Programmable Logic Controller). Sterowniki PLC są uniwersalnymi urządzeniami, których używa się do obsługi małych i średnich systemów wymagających prostego oraz ekspresowego sterowania. Sterowniki te obsługują również układy wejść-wyjść, udostępniają dane do paneli operatorskich i systemów nadrzędnych, dodatkowo elementy te odpowiadają także za komunikację z maszynami wykonawczymi. Zatem PLC to zazwyczaj mikrokomputer przemysłowy, który przyjmuje sygnały wejściowe z czujników i poprzez analizę ich stanów wykonuje niejako zlecony program. Sterowanie PLC pozwala na zdefiniowaniu algorytmu sterującego poprzez oprogramowanie. Sterowniki PLC zwykle składają się z modułów wejściowych i wyjściowych, jednostki centralnej (CPU), a także interfejsów, które służą to zapewnienia komunikacji z szeregiem innych urządzeń wykonawczych.