W przemyśle wszystko dąży do automatyzacji procesów. Szczególnie wyraźne jest to w przypadku obróbki, zwłaszcza obróbki ubytkowej metali, która coraz częściej jest realizowana przy pomocy maszyn zastępujących człowieka. Stosowana jest obróbka metali CNC (Computerized Numerical Control), która polega na wykorzystaniu przy procesach obróbki maszyn sterowanych numerycznie – tak zwanych maszyn CNC. Zgodnie z nazwą są one sterowane poprzez odpowiednie programowanie. Automatyzacja w tym przypadku polega na tym, że operator takiej maszyny jedynie programuje ją, po czym siada i obserwuje jak maszyna pracuje za niego. Urządzenia takie są wciąż udoskonalane, aby zwiększać ich wydajność oraz dokładność wykonywanych prac.

Niewątpliwą zaletą maszyn CNC jest ich dokładność – niwelując czynnik ludzki, niwelują one błędy popełniane przez niewystarczająco dokładnego operatora. Pozwala to na większą dokładność procesów, które dotychczas wykonywane na maszynach konwencjonalnych nie potrafiły jej zapewnić. Dobrą dokładność zapewniają również wciąż wprowadzane i udoskonalane nowe metody obróbki, takie jak cięcie laserem.

Wykorzystanie maszyn CNC odmienia oblicze procesów obróbkowych – wraz z ograniczeniem stosowania maszyn konwencjonalnych znika zapotrzebowanie na na ich operatorów, ponieważ jeden operator może skutecznie obsługiwać kilka maszyn sterowanych numerycznie. Idąc dalej tą drogą może dojść do sytuacji, gdzie ludzie zupełnie przestaną być obecni w procesie – maszyny będą radziły sobie same.